Denúncia pacient

  • Denúncia pacient
  •      ¹Esdeveniment advers:(Tota lesió, dany, incapacitat, que perllongui l'estada hospitalària o impliqui la mort d’un pacient, relacionada amb el procés assistencial)
    ²Incident:(Esdeveniment o situació imprevista o inesperada que, bé per casualitat o bé per una intervenció determinada a temps, no ha produït danys ni pèrdues al pacient; però que en altres circumstàncies podria haver-ho produït)