Cercador de col·legiades o col·legiats

La col·legiació és obligatòria i garant de la qualitat de les cures. Busca la teva infermera al nostre directori.

El meu perfil

Accés a tots els tràmits relacionats amb el COIBA per a professionals i usuaris o usuàries.

Portal de transparència

El COIBA posa a disposició de tots els ciutadans els documents relatius a la seva gestió.

Col·legiació

Vols col·legiar-te a Balears? Tots els tràmits en un clic.

A través d'aquesta aplicació podreu realitzar la major part de les gestions habituals: inscripció en cursos de formació i altres, modificació de dades, lloguer d’aules, sol·licituds de cites amb l’Assessoria Jurídica o Psico-laboral i d'altres. A més, des de la mateixa plataforma, es podran abonar els cursos, obtenint la confirmació de la inscripció de forma automàtica. D’aquesta forma, el Col·legi queda obert als col·legiats i col·legiades 24 hores al dia, set dies a la setmana.