Registre de col·legiats

Cercador de col·legiats

Mitjançant aquest formulari, els ciutadans poden consultar els col·legiats donats d'alta al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears. La cerca es pot realitzar tot indicant les següent dades: nom i llinatge o número de col·legiada/col·legiat. És obligatori posar nom i llinatge amb almenys 3 caràcters o el número de col·legiada/col·legiat. Per realitzar la cerca correctament, haureu de posar-hi 8 dígits, tot començant pel 070. Exemple: 07001400/07014000

La vostra petició no s'ha pogut realizar: Es requereix nom i llinatge o bé el número de col·legiat.
La vostra petició no s'ha pogut realitzar:, per favor, provau-ho més tard.
La vostra petició no s'ha pogut realizar: Es requereix nom i llinatge o bé el número de col·legiat.
La vostra petició no s'ha pogut realitzar:, per favor, provau-ho més tard.

Resultat de la cerca

Número de col·legiat Títol Centre de treball Especialitat